Borç Konusu


Ebu Hüreyre r.a.’den rivâyete göre, Rasûlullah s.a.v. şöyle buyurdu:

“Zenginin borcunu geciktirmesi haksızlık ve zulümdür. Kim de parası ödenmek üzere imkanı olan bir kimseye havale edilirse ona müracaat etsin.”

Tirmizi, Buyu: 67 Hn: 1307; Ebû Dâvûd, Büyü’: 10; Müslim, Müsakât: 7  Tirmîzî: Bu konuda İbn Ömer ve Şerîd b. Sûveyd es Sekafî’den de hadis rivâyet edilmiştir.

“مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ”

Hadis Sayfası
 İbn Ömer r.a.’den rivâyete göre, Rasûlullah s.a.v. şöyle buyurdu: 

 “Zenginin borcunu geciktirmesi haksızlık ve zulümdür. Kim de parası ödenmek üzere imkanı olan bir kimseye havale edilirse ona müracaat etsin, bir satışta iki satış yapma durumuna düşmesin.” 

Tirmizi, Buyu: 68 Hn: 1309; Müslim, Müsakat: 7; Ebû Dâvûd, Büyü’: 10  Tirmîzî: Ebû Hüreyre hadisi hasen sahihtir. Bu hadisin manası şudur: Sizden biriniz güvenilen ve parası olan birine alacağını alması için havale edilirse bu havaleyi kabul etsin. Bazı ilim adamları derler ki: Alacaklı kimse imkanı olan ve güvenilen bir kimseye havale edilirse o da bu havaleyi kabul ederse havale eden borcundan temize çıkmış olur ve alacaklının havale edene dönme hakkı kalmaz. Şâfii, Ahmed ve İshâk bunlardandır. Bazı ilim adamları ise; kendisine havale edilen kimsenin iflas etmesi sebebiyle alacaklı sıkıntıya düşse ilk alacaklı olduğu şahsa dönebilir. Bu alimler Osman ve başka ilim adamlarının,“Müslüman’ın malının heder olması mümkün değildir” sözünü delil olarak kabul ederler. İshâk der ki: “Müslüman’ın malının heder olması mümkün değildir” hadisinin manası şudur: Alacaklı başka birine havale edildiğinde onun parası olduğunu zanneder fakat o züğürt birisidir. İşte bu durumda Müslüman’ın malının heder olması durumu vardır. Bu hadis böyle durumlarda geçerlidir.

“مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاتْبَعْهُ، وَلاَ تَبِعْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ”

Hadis Sayfası
Ebu Hüreyre r.a’den rivâyete göre, Rasûlullah s.a.v şöyle buyurdu: 

“Borcunuz istendiğinde ödeyecek durumda iseniz hemen ödeyiniz. Asıl zulüm varlıklı kimsenin borcunu geciktirmesidir.” 

Nesai, Buyu: 100 Hn: 4609; İbn Mâce, Sadaka: 8

Hadis Sayfası
Amr b. Şerîd r.a babasından aktararak şöyle demiştir: 

Rasulullah s.a.v şöyle buyurmuştur: “Varlıklı kimsenin borcunu geciktirmesi hem şerefini düşürür 
hem de cezalandırılmayı gerektirir.”

Nesai, Buyu: 100 Hn: 4610-4611; İbn Mâce, Sadaka: 8

Hadis Sayfası
Ebu Hüreyre r.a’den rivâyete göre, Rasûlullah s.a.v şöyle buyurdu: 

“Zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Biriniz varlıklı bir kimseye havale edildiğinde havale işini kabul etsin” 

Nesai, Buyu: 101 Hn: 4612; İbn Mâce, Sadaka: 8

Hadis Sayfası
Câbir'in bildirdiğine göre

Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Sizden biriniz
(borçlu tarafından) zengin ve güvenilir (başka) birine yollandığında (havale edinilen paralı) şahsın peşine gitsin."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6648 *Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup ravilerden İsmail b. Müslim el-Mekki zayıftır. 2 2 Bezzar, Müsned (1298)

Hadis Sayfası
İbn Ömer'in bildirdiğine göre

Resulullah (sav), bir alışverişin içinde iki alışverişin yapılmasını yasaklamış ve şöyle
buyurmuştur: "Zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Sizden biriniz (borçlu tarafından) zengin ve güvenilir birine havale olduğunda havale edildiği kişiye gitsin (ve alacağını ondan alsın)."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6649 *Hadisi Bezzâr rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridir. Ancak Hasan b. Urfe bundan müstesnadır. Kendisi güvenilir bir kimsedir.3 3 Daha önce geçti: 6385

Hadis Sayfası