Faziletler Konusu


Ebî Bürde'nin babasının şöyle dediği  rivayet edildi:' Resûlullah (S;A.) buyurdu k\:

Ümmetim Ailah'm rahmetine muhtaç olacak 'bir ümmettir (z-ira) kötü akıbetlerini dünyadayken 'kendi elleriyle -hazırlıyacaklardır. — Bir rivayette: «... birbirlerini öldürecek...» sözü eklenmiştir.

Haskefi, Müsnedi Ebu Hanife, Ümmeti muhammedin fazileti Hn: 387/4

Hadis Sayfası