Beden Temizliği Konusu


Huzeyfe (r.a) dedi ki:

“Rasulullah (s.a.v) gece kalktığında ağzını misvaklardı.”

Nesai, Tahara: 2 Hn: 2; Buhari, Vudu: 78; Müslim, Tahara: 15

إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ

Hadis Sayfası
Ebû Musa (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir:

“Rasulullah (s.a.v), misvak kullanırken yanına girmiştim; misvağın bir ucu dilinin üzerindeydi ve a’ a’ diye ses çıkarıyordu.”

Nesai, Tahara: 3 Hn: 3; Buhari, Vudu: 78; Müslim, Tahara: 15 ve diğerleri.

“دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسْتَنُّ وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ وَهُوَ يَقُولُ: عَأْ عَأْ”

Hadis Sayfası
Abdurrahman b. ebî Atîk (r.a), şöyle demiştir: “Babam bana şunları aktardı: Aişe (r.anha)’dan duydum, Rasulullah (s.a.v)‘in şöyle buyurduğunu bize aktardı:


“Misvak, ağız ve diş sağlığı için temizleyici bir malzemedir. Ayrıca misvak
kullanma işi; Rabbimizin rızasını kazandıracak işlerdendir.

Nesai, Tahara: 5 Hn 5; Buhari, Cuma: 8; Dârimî, Tahara: 19 ve diğerleri.

“السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ”

Hadis Sayfası
Enes b. Malik (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

“Size misvağı sık sık kullanmanızı hatırlatıyorum.”

Nesai, Tahara: 6 Hn 6; Buhari, Cuma: 8; Dârimî, Tahara: 18 ve diğerleri.

“قَدْ أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ”

Hadis Sayfası
Ebu Hüreyre (r.a)’dan: Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Ümmetime ağır gelmeyecek olsaydı her namazdan önce misvak kullanmalarını emrederdim.”

Nesai, Tahara: 7 Hn: 7; Buhari, Cuma: 8; Dârimî, Tahara: 18 ve diğerleri.

“لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ”

Hadis Sayfası
İbn Şüreyh (r.a), babasından aktararak şöyle demiştir:

Hazreti Aişe (r.anha)’ya: “Nebi (s.a.v) evine girdiğinde ilk iş olarak ne yapardı?” diye sordum. “Önce ağzını misvaklardı.” diye cevap verdi.

Nesai, Tahara: 8 Hn: 8; Müslim, Tahara: 15; Ebû Davud, Tahara: 30 ve diğerleri.

قُلْتُ لِعَائِشَةَ " بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُّ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قَالَتْ: بِالسِّوَاكِ

Hadis Sayfası
Ebu Hüreyre (r.a.) dedi ki: Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

“Eğer ümmetime zorluk verecek olmasaydım her namaz için misvak kullanmalarını emrederdim.”

Tirmizi, Tahara: 18 Hn: 22; Ebû Davut, Tahara: 25; Müslim, Tahara: 15 ve diğerleri. Tirmîzî: Bu hadis Zeyd b. Hâlid, Ebû Seleme, Muhammed b. İbrahim, Muhammed b. İshâk yoluyla rivâyet edilmiştir. Ebû Seleme’nin, Ebû Hüreyre ve Zeyd b. Hâlid, ikilisinden rivâyeti yanımda daha sahihtir. Bu hadis başka yollarla da Ebû Hüreyre'den rivâyet edilmiştir. Pek çok yönden rivâyeti bu hadisi sahih hale getirmiştir. İmâm-ı Buhârî ise; Ebû Seleme’nin, Zeyd b. Hâlid’den rivayetini daha sahih kabul eder. Tirmîzî: Bu konuda Ebû Bekir, Ali, Âişe, İbn Abbâs, Huzeyfe, Zeyd b. Hâlid, Enes, Abdullah b. Amr, İbn Ömer, Ümmü Habibe, Ebû Ümâme, Ebû Eyyûb, Temam, İbn Abbâs, Abdullah b. Hanzale, Ümmü Seleme, Vâsile ve Ebû Musa’dan da rivâyet edilmiştir.

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

Hadis Sayfası
Hz. Aişe (radıyallahu anhâ)'dan: 

"Resulullah (aleyhissalatu vesselam)'ın abdest suyu ve misvakı (akşamdan hazırlanıp yanına) konulurdu. Gece kalkınca abdest bozar, sonra misvaklanırdı."

Ebu Davud, Tahara: Hn: 56; Beyhaki, Sünenil Kübra Hn: 149.

َنّ النَّبِيَّ كَانَ يُوضَعُ لَهُ وَضُوءُهُ وَسِوَاكُهُ، فَإِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ تَخَلَّى ثُمَّ اسْتَاكَ

Hadis Sayfası
İbn Ömer radıyallahu anhüma'dan:

"Rüyamda gördüm ki, bir misvakla dişlerimi misvaklıyorum. İki kişi yanıma geldi, biri diğerinden büyüktü. Elimdeki misvakı onlardan küçük olana uzattım. Bana: "(Büyüğü) büyükle!" dendi. Bunun üzerine misvağı büyük olana verdim."

Müslim, Rüya: 4 Hn: 2274, 3005; Beyhaki, Sünenil Kübra Hn: 154; Bezzar, Müsned Hn: 5986; Emali, İbn Samun Hn: 46. Hadis merfu ve sahihtir.

أَرَانِي فِي الْمَنَامِ أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ، فَجَذَبَنِي رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ، فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الْأَصْغَرَ مِنْهُمَا، فَقِيلَ لِي: كَبِّرْ، فَدَفَعْتُهُ إِلَى الْأَكْبَرِ

Hadis Sayfası
Hz. Aişe radıyallahu anhe dedi ki: 

"Resulullah (aleyhissalatu vesselam) bana misvağını yıkamam için verirdi. (Teberrük için, yıkamazdan) önce kendim kullanırdım, sonra yıkayıp ona verirdim"

Ebu Davud, Tahara: 27 Hn: 52; Beyhaki, Sünenil Kübra Hn: 151.

كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ يَسْتَاكُ فَيُعْطِينِي السِّوَاكَ لِأَغْسِلَهُ، فَأَبْدَأُ بِهِ فَأَسْتَاكُ، ثُمَّ أَغْسِلُهُ وَأَدْفَعُهُ إِلَيْهِ

Hadis Sayfası
Ebû Said el-Hudri bildiriyor: Restllullah (sallallahu aleyhi vesellem):

"Bir kimse Allah'a ve kıyamet gününe inanıyorsa misafire ikram etsin" buyurdu. Bunu üç defa söyledi. Dediler ki: "Ya Resulallah, misafire ikram nasıl olur?" "Üç gün. Bundan sonra oturursa bu ona (ev sahibine) sadakadır" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13614 * Ahmed bunu bu şekilde uzun ve muhtasar olarak birtakım isnadlarla rivayet etmiştir. Ebu Ya'la ve Bezzar da rivayet etmiştir.2 Ahmed'in isnadlarından birinin ricali Sahih ricalidir. 2 Ahmed (3/76) -uzun olarak- ve (3/7-8, 21, 37, 64, 85-86); Bezzar (1931 ve 1932); Ebfı Ya'la (1244).

Hadis Sayfası
Abdullah b. Mes'ud, Hz. Peygamber'in (sallallahu aleyhi vesellem):

"Misafirlik üç gündür. Bundan fazla olanı sadakadır. Her iyilik sadakadır" buyurduğunu bildiriyor.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13615 * Bezzar rivayet etmiştir. 3 Ravileri güvenilir ravilerdir. 3 Bezzar (1928).

Hadis Sayfası
Ebû Eyyûb demiştir ki:

Resulullah {sallahu aleyhi vesellem) aynı gecede bir çok kere (ağzını) misvaklardı.

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cilt 1 Hn: 64 (Ebû Bekir b. Ebî Şeybe)

Hadis Sayfası
Bureyde'nin bildirdiğine göre

Resulullah (sallaliahu aleyhi vesellem) gece uyandığında Berire adındaki cariyeye misvak getirtirdi.

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cilt 1 Hn: 65 Bûsîrî demiştir ki: "Senedinde yer alan Münzir b. Sa'lebe el-Abdî'nin biyografisine rastlamadım." Ben derim ki: "Asla yanılmayan ve unutmayan (Allah)i eksikliklerden tenzih ederim.! Bu zat et-Tehzıb'te geçen ravilerdendir. Biyografisi hem el-Kemal'de, hem Tehzîbü'l-Kemâl'de hem de Tehzîbü't-Tehzîb'de geçmiş olup Ahmed b. Hanbel ve başkaları güvenilir olduğunu söylemişlerdir." {İbn Ebî Ömer)

Hadis Sayfası