Şartlı Bağış Kategorisi


Câbir r.a’den rivâyete göre, 

Rasulullah s.a.v, insanlara hitab ederek: “Umra modeliyle bir malı hibe etmek caizdir” buyurdu. 

Nesai, Umra: 1 Hn: 3667-3669; Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.

Hadis Sayfası
Câbir r.a'den rivâyete göre, Rasûlullah s.a.v şöyle buyurdu: 

“Rukba modeliyle verilen bir mal artık verilen kimsenin olmuştur.”

Nesai, Umra: 1 Hn: 3678; Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.

Hadis Sayfası
Câbir r.a’den rivâyete göre, Rasûlullah s.a.v şöyle buyurdu:

“Umra ve Rukba yoluyla mal alanların ev halkı da o maldan istifade  edebilirler.”

Nesai, Umra: 1 Hn: 3679; Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.

Hadis Sayfası
Câbir r.a'den rivâyete göre, Rasûlullah s.a.v şöyle buyurdu:

Bir kimseye Umra şeklinde bir mal verilirse, artık o mal ona ve varislerine aittir. O kimsenin ölümünde varisleri tüm mallarıyla birlikte bu yolla gelen mala da varis olurlar.”

Nesai, Umra: 2 Hn: 3682-3681-3684; Sadece Nesâi rivâyet etmiştir

Hadis Sayfası
Abdullah b. Zübeyr r.a’den rivâyete göre, Rasûlullah s.a.v şöyle buyurdu: 

“Herhangi bir kimse başka bir kimseye Umra yoluyla bir malı bağışlarsa o mal bağışlanan kimseye ve varislerine aittir o kimse ölünce diğer malları gibi bu malda miras olarak kalır.” 

Nesai, Umra: 2 Hn: 3683; Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.

Hadis Sayfası