Nafaka Kategorisi


İbn Abbas (r.a.) dedi ki: Rasülullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

"Sizden birinizin, kendilerini besleyip geçindirdiği kimselerin geçim­lerini düşünerek geçirdiği bir gece. Allah yolunda bin kılıç vurmaktan Al­lan Tealanın  katında daha kıymetlidir."

Haskefi, Müsnedi Ebu Hanife, Nafaka Hn: 297/1. Hadis merfu ve sahihtir.

إِذَا بَاتَ أَحَدُكُمْ مَغْمُومًا مَهْمُومًا مِنْ سَبَبِ الْعِيَالِ، كَانَ أَفْضَلَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ أَلْفِ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Hadis Sayfası
Sad (b. Ebu Vakkas) (r.a.) dedi ki: Rasülullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

"Şüphesiz   sana  Allah   rızasını  istiyerek     geçim  için  yapacağın her masrafa,  hatta  elinle  eşin  ağzına uzattığın  bir lokmaya karşılık sevap verir."                                                         

Haskefi, Müsnedi Ebu Hanife, Nafaka Hn: 298/2; El İyal Hn: 502; Garip Osman der ki: Hadis başta Buhari ve Tirmizi olmak üzere bir çok kitapta uzunca şekliyle mevcuttur. Hadis Müsned Merfu, sahih ve ravi sayısı açısından gariptir.

إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ

Hadis Sayfası
İbn Ömer'in bildirdiğine göre

Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Gölge bir buçuk arşın olduğunda iki arşına çıkıncaya kadar öğle namazını kılın" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1698 Bunu Ebu Ya'la rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Esram b. Havşeb yalancının tekidir.2 2 Ebu Ya'la, no. 5502. Ravilerinden Esram, güvenilir raviler adına hadis uydururdu. Nitekim İbn Hibban, el-Mecruhln 'de (I, 183) bu ve başka bir hadis daha zikrettikten sonra "İki metin de asılsızdır" demiştir.

Hadis Sayfası
Tay kabilesinden bir zatın, babasına dayandırarak naklettiğine göre

bir gün İbn Mes' ud mescide doğru çıkarak adımlarını kısa ve hızlı atmaya başladı. Kendisine: "Sen hem bu yürüyüşten menediyor, hem de onu yapıyorsun musun?" dendiğinde ise "Sadece namazın başına ve iftitah tekbirine yetişmek istedim" diye cevap verdi.1

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2095 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde, gördüğün gibi, ismi zikredilmeyen ravi vardır. Ben derim ki: Namaza Yürüyerek Gitmek ve Namazı Beklemek konularında inşallah başka hadisler de, bir kaç bölüm sonra gelecektir. 1 Ayrica bkz. Taberaru, el-Mu'cemu'l-kebir, no. 9259, 9260. Senedinde ismi geçen Leys b. Ebi Süleym de zayıftır.

Hadis Sayfası