Hadis Detayları


Rükane b. Abd Yezid r.a'dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi:

Nebi (s.a.v.)’e gelerek: “Ey Allah’ın Rasulü karımı kesinlikle boşadım” dedim. Rasulullah (s.a.v.) kesinlikle demekle neyi kastettin? Buyudular. Ben de: “Tek bir talakı” dedim. “Vallahi der misin?” buyurdu. Ben de: “Vallahi” dedim. Bunun üzerine: “Niyetin ne ise o gerçekleşmiştir” buyurdular. Tirmizi der ki: İkrime ve İbn Abbas (r.a.)’den: “Rükane karısını üç talakla boşamıştır” diye rivayet edilmiştir. Rasulullah (s.a.v.)’in ashabından ve daha sonraki dönem ilim adamları “Kesinlikle” denilerek yapılan nikah konusunda ayrı görüş ileri sürmüşlerdir. Ömer b. Hattab’ın elbette (kesinlikle) sözcüğüyle verilen talakı bir talak olarak kabul ettiği rivayet edildi. Ali b. ebi Talib’in ise üç talak kabul ettiği rivayet ediliyor. Bazı ilim adamları ise bu konu kişinin niyetine bağlıdır. Tek’e niyet etmişse tek üçe niyet etmişse üç sayılır. İki talak’a niyet etmişse tek talak sayılır. Sevri ve Küfeliler bu görüştedirler. Malik b. Enes: “Elbette” (Kesinlikle) denilerek verilen talakta eğer o kimse o kadınla cinsel ilişki yapmışsa o talak üç talak sayılır, diyor. Şafii ise: Bir’e niyet etmişse bir olup dönme hakkı vardır. İkiye niyet etmişse iki, üç’e niyet etmişse üç sayılır, demektedir.

Tirmizi, Talak vel Lian 2 Hn: 1177; İbn Mâce, Talak: 19; Ebû davud, Talak: 14 ve diğerleri. ž Tirmizi: Bu hadis sadece bu şekliyle bilmekteyiz. Muhammed’e bu hadis hakkında sordum dedi ki: Bu hadiste ızdırap vardır yani pek sağlam değildir.

أَتَيْتُ النَّبِيَّ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِيَ الْبَتَّةَ، فَقَالَ: " مَا أَرَدْتَ بِهَا؟ " قُلْتُ: وَاحِدَةً، قَالَ: " وَاللَّهِ؟ " قُلْتُ: وَاللَّهِ، قَالَ: " فَهُوَ مَا أَرَدْتَ

Hadis Sayfası