Hadis Detayları


Aişe r.a. dedi ki:

“Rasulullah (s.a.v.) bizi muhayyer bıraktı bizde onu seçtik. Böyle yapmayı Rasulullah (s.a.v.) talak saymadı.” Tirmizi der ki: İlim adamları “Muhayyerlik” konusunda değişik görüşler ortaya koymuşlardır. Ömer ve Abdullah b. Mesud’tan rivayete göre, şöyle demişlerdir: “Kadın kendi kendini boşamak isterse bir talak gerçekleşmiş olur. Koca dönme hakkına sahiptir. Eğer kadın kocasını tercih ederse bir şey gerekmez.” Ali’den de şöyle dediği rivayet edilmiştir. kadın kendisini tercih ederse bir talak gerçekleşmiş olur. Kocasını tercih ederse bir talak gerçekleşir, kocası dönme hakkına sahiptir. Zeyd b. Sabit ise şöyle diyor: Kocasını tercih ederse bir talak gerçekleşir kendisini tercih ederse üç talak gerçekleşmiş olur. Rasulullah (s.a.v.)’in ashabından ve sonraki dönemlerden pek çok ilim adamı ve fıkhçılarının çoğu bu konuda Ömer r.a. ve Abdullah b. Mes’ud’un görüşüne uymuşlardır. Sevri ve Küfeliler bunlardan olup Ahmed b. Hanbel ise Ali’nin görüşüne uymaktadır.

Buhari, Talak: 4; Müslim, Talak: 4; Tirmizi, Talak vel Lian 4 Hn: 1179 ve diğerleri.ž Muhammed b. Beşşâr, Abdurrahman b. Mehdî vasıtasıyla Sûfyân’dan, A’meş’den, Ebûs Suha’dan, Mesrûk’tan, Aişe’den benzeri şekilde rivâyet etmişlerdir. Tirmizi: Bu hadis hasen sahihtir.

خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ فَاخْتَرْنَاهُ أَفَكَانَ طَلَاقًا؟

Hadis Sayfası