Hadis Detayları


Fatıma binti Kays r.a. dedi ki:

Rasulullah (s.a.v.) zamanında kocam beni üç talakla boşadı. Bunun üzerine Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Sana mesken ve nafaka yoktur.” žTirmizi: Muğire diyor ki: Bu hadisi İbrahim’e bahsettim de Ömer’in bu hadis hakkında şöyle söylediğini aktardı: “Bir kadının sözü ile Allah’ın kitabını ve Peygamberimiz (s.a.v.)’in sünnetini terk edecek değiliz. Bilmiyoruz, doğrusunu hafızasında tuttu mu? Yoksa unuttu mu?” Ömer üç talakla boşanmış kadına mesken ve nafaka hakkı tanırdı. Ahmed b. Meni’, Hüşeym yoluyla Husayn, İsmail, Mucalid bize aktarmışlardır. Hüşeym diyor ki: Davud’ta aynı şekilde Şa’bi’den aktararak şöyle demiştir: “Fatıma binti Kays’ın yanına girerek kendisi hakkında Rasulullah (s.a.v.)’in verdiği hükmü sordum” şöyle dedi: Kocasının kendisini Elbette (kesinlikle) boşadığını, kocasına karşı mesken ve nafaka davası açtığını, Peygamber (s.a.v.)’in de kendisine mesken ve nafaka hakkı vermediğini söyledi. Davud’un rivayetinde ise şöyledir: “İbn Ümmü Mektum’un evinde iddetimi beklememi bana emretti” dedi. Bazı ilim adamları uygulamalarını bu hadisle yaparlar ve Hasan el Basri, Âta b. ebi Rebah ve Şabi bunlardandır. Ahmed ve İshak’ta aynı görüşte olup şöyle derler: “Kocası dönme hakkına sahip olacak şekilde boşamamışsa boşanan kadına mesken ve nafaka hakkı yoktur” Rasulullah (s.a.v.)’in ashabından bazı ilim adamları ise Ömer ve Abdullah b. Mesud şöyle derler: “Üç talakla boşanan kadına mesken ve nafaka vardır.” Sufyan es Sevri ve Küfeliler bu kanaattedirler. Bazı ilim adamları ise: “Mesken var nafaka yoktur” derler. Malik b. Enes, Leys b. Sa’d, Şafii bu görüştedir. Şafii diyor ki: Allah’ın kitabına dayanarak kadına mesken hakkı tanımış olmaktayız. Allah, 65 Talak suresi 1. ayetinde (…Onları evlerinden çıkarmayın kendileri de çıkmasınlar ve açıkça hayasız davranışlarda bulunmadıkça onlar o evden ayrılmak zorunda bırakılmasın…) Ayette geçen açıkça hayasız davranışlar’ın uzun dilli olmak, kocanın akrabalarını dille rahatsız etmek anlamına geldiğini söylemişlerdir. Peygamber (s.a.v.)’in Kays’ın kızı Fatıma’ya mesken hakkı tanımamasının sebebi; akrabalarını diliyle rahatsız etmesinden dolayıdır. Şafii: Kays’ın kızı Fatıma hadisine dayanarak: “Üç talakla boşanan kadına nafaka yoktur” demektedirler.

Müslim, Talak: 6; Ebu Davud, Talak: 37; Tirmizi, Talak vel Lian 5 Hn: 1180 ve diğerleri. Tirmizi: Bu hadis hasen sahihtir.

طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " لَا سُكْنَى لَكِ، وَلَا نَفَقَةَ

Hadis Sayfası