Hadis Detayları


Abdullah b. Amr r.a. dedi ki: Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

“Adem oğlunun elinde bulunmayan bir şeyi nezretme (adak), yine elinde olmayan bir köleyi hürriyetine kavuşturmak (azad) ve nikahlısı olmadığı bir kadını boşama hakkı yoktur.” Tirmizi der ki: Bu konuda rivayet edilen en güzel hadis budur. Rasulullah (s.a.v.)’in ashabından ve başkalarından pek çok ilim adamının görüşü bu hadise göredir. Aynı şekilde Ali b. ebi Talib, İbn Abbas, Cabir b. Abdullah, Said b. Müseyyeb, Hasen, Said b. Cübeyr, Ali b. Husayn, Şüreyh, Cabir b. Zeyd ve tabiin döneminden pek çok fukahadan da aynı şekilde rivayet edilmiştir. Şafii de aynı görüştedir. İbn Mesud’tan rivayet edildiğine göre ülke veya ırkı bildirerek boşanan kadının boşanmış olacağını söylemiştir. İbrahim Nehai, Şabi ve başka ilim adamlarından rivayet edildiğine göre, şöyle demişlerdir: Boşayan kimse bir müddet belirterek boşarsa o müddet dolunca kadın boşanmış olur. Sufyan es Sevri ve Malik b. Enes aynı kanaatte olup; “Bir kimse bir kadını ismiyle belirtir veya bir zaman tayin eder veya filan bölgeden evlenirsem diyerek şart koşarsa ve oradan da evlenirse kadın boşanmış olur” derler. İbn Mübarek bu konuda daha şiddetli davranarak; “Şarta bağlayarak yapacağı işleri yaparsa, o kadın ona haram olur diyemem” demektedir. Ahmed der ki: Eğer o erkek o şart koştuğu kadınla evlenirse önceki karısından ayrılmasını emretmem.” İshak der ki: İbn Mesud’un hadisinden dolayı ülke veya ırkı belirtilerek boşamayı caiz kabul ederim ama onunla evlenirse önceki kadın kendisine haram olur diyemem. İshak ülke veya ırkı belirtilerek boşama dışında kolaylık tanımıştır. Abdullah b. Mübarek’den anlatıldığına göre, kendisine şöyle soruldu: Evlenmeyeceğim evlenirsem bu kadın boş olsun diye yemin eden sonra da evlenme arzusu ortaya çıkan bir kimse için fıkıhçıların verdiği ruhsat (izin) den istifade etme imkanı var mıdır? İbn’ül Mübarek dedi ki: Böyle bir durum başına gelmezden önce fıkıhçıların bu görüşünü doğru ve gerçek olarak kabul ediyorsa; uygulamalarını onların sözleriyle yapabilir. Ama önceden böyle bir görüşten razı olmaz, hoşlanmaz, başına böyle bir durum gelince onların sözleriyle uygulama yapmaya kalkışırsa bu yaptığı işi ben hoş kabul etmem.

Tirmizi, Talak vel Lian 6 Hn: 1181; Ebu Davud, Talak: 7; İbn Mâce, Talak: 17 ve diğerleri. Tirmizi: Bu konuda Ali, Muaz b. Cebel, Cabir, İbn Abbas ve Aişe’den de hadis rivâyet edilmiştir. Tirmizi: Abdullah b. Amr hadisi hasen sahihtir.

لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

Hadis Sayfası