Hadis Detayları


Aişe r.a'dan rivayet edildiğine göre Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

“Cariyenin talakı ikidir iddet bekleme süresi de iki hayz süresi kadardır.” Tirmizi der ki: Rasülullah (s.a.v.)’in ashabından ve başkalarından ilim adamlarının uygulaması bu hadise göredir.

Tirmizi, Talak vel Lian 7 Hn: 1182; İbn Mace, Talak: 30 ve diğerleri.ž Muhammed b. Yahya dedi ki: Ebu Âsım aynı hadisi Muzahir yoluyla bize bildirmiştir. Tirmizi: Bu konuda Abdullah b. Ömer’den de hadis rivâyet edilmiştir. Tirmizi: Aişe hadisi garibtir. Bu hadisi merfu olarak sadece Muzahir b. Eslem’in rivâyetiyle biliyoruz. Bu hadisin dışında Muzahir’in başka rivâyet ettiği hadis bilmiyoruz. Sûfyân es Sevrî, Şâfii, Ahmed ve İshâk bunlardandır.

طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ

Hadis Sayfası