Hadis Detayları


Rübeyyi binti Muavviz b. Afra r.a'dan:

“O, Rasülullah (s.a.v.) zamanında hulu’ olmuştu. (Bir bedel karşılığında boşanmıştı) Peygamber (s.a.v.) ona bir hayızlık süre iddet beklemesini emretmişti veya kendisine böylece emredildi.” Tirmizi der ki: Rübeyyi'e Kendisine bir hayız süresi iddet beklemesi emredilmiştir.

Tirmizi, Talak vel Lian 10 Hn: 1185; Ebu Davud, Talak: 18; Nesai, Talak: 34 ve diğerleri.ž Tirmizi: Bu konuda İbn Abbas’tan da hadis rivâyet edilmiştir. Tirmizi: Rübeyyi’ hadisi sahihtir.

أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ " فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ أَوْ أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ

Hadis Sayfası