Hadis Detayları


Sevban (r.a.)’dan, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

“Herhangi bir kadın geçerli bir sebep olmaksızın kocasından boşanmak isterse Cennetin kokusu o kadına haramdır.”

Tirmizi, Talak vel Lian 11 Hn: 1187; Ebu Davud, Talak: 18; İbn Mace, Talak: 21 ve diğerleri.ž Tirmizi: Bu hadis hasendir. Bu hadis aynı zamanda Eyyub, Ebu Kılabe, Ebu Esma ve Sevban’dan da rivâyet edilmiştir. Bir kısım hadisçiler Eyyub’tan bu senedle rivâyet etmişler olup merfu olarak rivâyet edilmemiştir.

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

Hadis Sayfası