Hadis Detayları


İbn Ömer demiştir ki:

Bir defasında Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) yatsı namazını o kadar geciktirdi ki bizler yattık, sonra uyandık. Sonra yine yattık, uyandık. Bizi, kendisini ziyarete gelen bir heyet sebebiyle bu kadar bekletti. Sonra (Mescid'e) çıktı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1748 *Ben derim ki: Hadis "Bizi, kendisini ziyarete gelen bir heyet sebebiyle bu kadar bekletti" kısmı hariç, Sahih'te geçmiştir. Ahmed b. Hanbel'in ravileri Sahih'in ravileridirler.

Hadis Sayfası