Hadis Detayları


Ebu Hüreyre (r.a.) anlatıyor: “Rasülullah (s.a.v.) vefat edince ve Ebu Bekir de halife olunca Araplardan kafir olup İslam’dan çıkanlar oldu Ömer b. Hattâb, Ebû

"Vallahi durum bu merkezde iken Allah’ın, Ebu Bekr’in göğsüne ferahlık verdiğini gördüm savaş konusunda kendisinin hak üzerinde olduğunu anladım.”

Buhari, Zekat: 29; Tirmizi, İman 1 Hn: 2607; Nesai, Tahrimüddem: 1 ve diğerleri. Tirmizi: Bu hadis hasen sahihtir. Aynı şekilde Şuayb b. Ebî Hamza, Zührî’den Ubeydullah b. Abdullah’tan ve Ebu Hüreyre’den bu hadisi rivâyet etmiştir. Bu hadisi Imrân el Kattan, Ma’mer’den Zührî’den, Enes b. Malik’den, Ebu Bekir’den rivâyet ediyor ki bu rivâyet yanlıştır. Imrân’a, Ma’mer’den yaptığı rivâyetle muhalefet edilmiştir.

فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ

Hadis Sayfası