Hadis Detayları


bu Muriyye, Resulullah1 tan (sallallahu aleyhi vesellem} veya Abdullah b. Amr kanalıyla Resulullah1tan bildiriyor:

"Gökyüzünde, her birinin başı doğuda, ayakları batıda olan Sur'a üflemekle görevli iki melek vardır." Veya şöyle dedi: "Her birinin başı doğuda, ayaklan ise bahdadır ve kendilerine Sur'a üfleme emrinin gelmesini bekliyorlar."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 18 Hn: 18306 *Ahmed rivayet etti. Ama ravi hakkında emin değildir. Eğer Ebü Muriyye mürsel ise ravileri güvenilirdir. Eğer Abdullah b. Amr ise hadisin senedi muttasıldır ve ravileri güvenilirdir.

Hadis Sayfası