Hadis Detayları


Zeyd b. Erkam, Resulullah'ın (sallallalnı aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu nakleder:

"Sur'un sahibi (İsrafil), Sur'u ağzına dayamış, yüzünü çevirmiş, kulağını dikmiş, üfleme emrini beklerken ben nasıl dünya nimetlerinden istifade edebilirim?" Sahabe Resulullah' ın (sallallaluıaleyhi vesellem) böyle dediğini duyunca ağırlarına gitti. (Bunu fark eden) Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Hasbunellah ve ni'mel vekfl (=Vekil olarak Allah bize yeter; O ne güzel vekildir)" deyiniz."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 18 Hn: 18307 *Ahmed ve Taberani rivayet ettiler. Ravileri kendilerinde bulunan zayıflığa rağmen güvenilir bulunmuştur.1 1 Ahmed (4/374) ve Taberani, M. el-Kebi'r'inde (5072) rivayet etti. Ravilerden Atiyyetu'l-Avfi zayıfhr.

Hadis Sayfası