Hadis Detayları


Ebû Hüreyre r.a.’den rivâyete göre, Rasûlullah s.a.v. buyurdular ki:

“Karşılıklı hediyeleşin, çünkü hediye kalpten kini giderir. Bir komşu kadın; komşusu olan kadına koyun paçasından bir parça bile olsa hediye olarak vermeyi küçük görmesin.”

Tirmizi, Vela ve Hibe: 6 Hn: 2130; Buhârî, Hibe: 5  Tirmizî: Bu hadis bu şekliyle garibtir. Ebû Ma’şer’in ismi Beni Haşim’in azâdlısı Necîh’tir. Bazı hadis bilginleri hafızası yönünden bu kimseyi tenkid etmişlerdir.

Hadis Sayfası