Hadis Detayları


İbn Ömer r.a.’den rivâyet edildiğine göre Rasûlullah s.a.v. şöyle buyurmuştur:

“Bir kimsenin bağışta bulunup bağışından dönmesi caiz değildir. Ancak baba çocuğuna verdiği bağıştan dönebilir. Bağış yapıp ta sonra bağışından dönen kimse doyuncaya kadar yiyip kusan sonra dönüp kustuğunuyiyen köpeğe benzer.”

Tirmizi, Vela ve Hibe: 7 Hn: 2132; Müslim, Hıbât: 2  Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir. Şâfii diyor ki: Bağış yapanın bağışından dönmesi caiz olmayıp ancak baba çocuğuna yaptığı bağıştan dönebilir. Şâfii bu görüşüne bu hadisi delil olarak göstermektedir.

Hadis Sayfası