Hadis Detayları


 Muhammed b. ebî Rüzeyn rahimehullah vasıtasıyla annesinden rivâyete göre, şöyle demiştir:

Ümmül Cerir’in, Arab’tan bir kimse öldüğü vakit zoruna giderdi. Bunun üzerine kendisine bir arab ölünce zoruna gidiyor denildi. Efendimin şöyle dediğini işittim: Rasulullah s.a.v. şöyle buyurdu: “Kıyamet’in yaklaşmasının alametlerinden biri de Arab’ın kırılmasıdır.”

Tirmizi, Menakıb: 70 Hn: 3929; Ebi Şeybe, Musannef Hn: 33017; Taberani, Mucemül Evsat Hn: 2557, 4942 ve Mucemül Kebir Hn: 8159; İbn Kani, Mucemüs Sahabe Hn: 837; Buhari, Tarihul Kebir Hn: 5966; Yakub b. Sufyan, El merifetü Ve tarih Hn: 104; İbn Ebi Asım, El Ehad vel Mesani Hn: 937; Ebu Naim, Marifetis Sahabe Hn: 3944; İbn Abdilber, El İstiab fi Marifeti Ashab Hn: 150; Mizzi, Tehzibul Kelam Hn: 1479. Buharinin rivayeti muhtasardır. Tirmizi: Muhammed b. Rezin diyor ki: ravinin efendisi Talha b. Malik’tir.  Tirmizî: Bu hadis garibtir. Süleyman b. Harb’in rivâyetiyle biliyoruz.

كَانَتْ أُمُّ الْحُرَيْرِ إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنَ الْعَرَبِ اشْتَدَّ عَلَيْهَا، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّا نَرَاكِ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ اشْتَدَّ عَلَيْكِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ مَوْلَايَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " مِنَ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ هَلَاكُ الْعَرَبِ

Hadis Sayfası