Hadis Detayları


Ebû Mahzüre (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir:

: Rasulullah (s.a.v), Huneyn’den yola çıkınca, biz de on kişilik bir ekiple onları karşılamaya çıkmıştık. Yolda onların namaz için ezan okuduklarını işitince; ezanlarını taklit ederek onlarla alay etmeye başladık. Rasulullah (s.a.v) bizler için: “Sizin aranızda güzel sesli birinin ezan okuduğunu işittim” diyerek bizleri yanına çağırttı. Bizler de sırayla birer birer ezan okuduk, en son okuyan ise ben idim. Ben ezan okuyunca Rasulullah (s.a.v) beni önüne oturtarak başımı okşayıp Allah mübarek etsin diye üç sefer dua etti sonra şöyle buyurdu: “Git Mekke’de Kabe’de ezan oku.” Ben de: “Ben nasıl okurum, bilmiyorum ki” dedim. Bunun üzerine bana ezan okumayı şimdi okuduğunuz şekilde okumamı öğretti: “Allahü ekber, Allahü ekber, Allahü ekber, Allahü ekber Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne Muhammeden Rasulüllah, Eşhedü enne Muhammeden Rasulüllah Hayye alessalah, Hayye alessalah Hayye alel felah, Hayye alel felah Essalat-ü Hayrun Minennevm, essalat-ü Hayrun Minennevm (Bunu sabah ezanına ilave etmemi söyledi) Allahü ekber Allahü ekber La ilahe illallah” Kameti de şu şekilde yapmamı öğretti: Allahü ekber,Allahü ekber, Allahü ekber, Allahü ekber Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne Muhammeden Rasulüllah, Eşhedü enne Muhammeden Rasulüllh Hayye alessalah, Hayye alessalah Hayye alel felah, Hayye alel felah Kad kamet-is salatü Kad kamet-is salah Allahü ekber Allahü ekber La ilahe illallah.”

Nesai, Ezan, 6, Hn; 629 : (Dârimi, Salat: 6; İbn Mâce, Ezan: 2)

Hadis Sayfası