Hadis Detayları


Ebu Said el Hudri r.a'den: Nebi (s.a.v.) şöyle buyurdu:

“Develer beş taneden az olursa zekat gerekmez. Beş ukıyye gümüşten daha azından zekat gerekmez. Ziraat ürünlerinin beş vesaktan daha az olanında da öşür gerekmez.”

Buhari, Zekat: 4; Müslim, Zekat: 2; Tirmizi, Zekat 7 Hn: 626 ve diğerleri.ž Bu konuda Ebu Hüreyre, İbn Ömer, Cabir ve Abdullah b. Amr’dan da hadis rivâyet edilmiştir.

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

Hadis Sayfası